OKI Dot Matrix ML391T Plus

฿12,840.00

หมายเหตุ
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดแอดไลน์เพื่อเช็คสต๊อกสินค้าก่อนสั่งทุกครั้ง

Category: OKI Dot Matrix

OKI Dot Matrix ML391T Plus .
เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์ แคร่ยาว
ความละเอียดการพิมพ์ 360 × 360 dpi
ความเร็วในการพิมพ์ 390 ตัวอักษร/วินาที
การพิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ+3 สำเนา
ทิศทางการพิมพ์แบบไป-กลับ 2 ทิศทาง
พิมพ์ภาษาไทยครบทั้ง 3 ระดับในเที่ยวเดียว
พิมพ์ตัวย่อ-ขยาย Scalable Fonts ขนาด 8-64 พ้อยต์ได้
เชื่อมต่อผ่านพอร์ต Parallel & USB
หน่วยความจำ 79 KB

3 ปี หัวพิมพ์ 1 ปี ตัวเครื่อง 1 ปี Onsite โดย OKI

Related products …

OKI Dot Matrix ML390 Turbo Plus .
เครื่องพิมพ์แคร่สั้น จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์
ความเร็วในการพิมพ์ 390 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 15 ตัวอักษร/นิ้ว)
สามารถพิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 4 ชุด (1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา)

เชื่อมต่อผ่านพอร์ต 2 ช่อง มาตรฐาน Parallel, USB 2.0
ความละเอียดการพิมพ์สูงสุด 360 × 360 จุด/นิ้ว
ระยะช่องไฟ : 10, 12, 15, 17, 20 ตัวอักษร/นิ้ว
ระยะห่างระหว่างบรรทัด : 4, 6, 8 บรรทัด/นิ้ว หรือโปรแกรมได้ถึง 1/360 นิ้ว
หน่วยความจำภายในตัวเครื่อง 128 KB
ผ้าหมึกอายุการใช้งาน 200 ล้านตัวอักษร
ใช้ผ้าหมึก Ribbon ML380/391
MTBF = 10,000 ชั่วโมง

3 ปี หัวพิมพ์ 1 ปี ตัวเครื่อง 1 ปี Onsite โดย OKI