ลดราคา!

SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

฿6,080.00

หมายเหตุ
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดแอดไลน์เพื่อเช็คสต๊อกสินค้าก่อนสั่งทุกครั้ง

Category: Microsoft

Related products …

Windows Server UserCAL 2019 Remote Desktop Services OLP

Overview

Licensing software with CALs and MLs can be complicated due to the technical nature of server products and networks. Microsoft offers a device-based CAL (Device CAL) or a user-based CAL (User CAL) for purchase. In addition, an External Connector (EC) license is offered for some products as an optional alternative to address specific customer scenarios.
For managing devices, Microsoft offers Server MLs for managing server operating system environments (OSEs). For managing non-server devices, Microsoft offers OSE Client MLs and User Client MLs.
This overview is for reference purposes only. Before purchasing, you should visit the “How to Buy” section for each product and consult your Microsoft representative or local reseller regarding your specific licensing needs.

User CALs

With the User CAL, you purchase a CAL for every user who accesses the server to use services such as file storage or printing, regardless of the number of devices they use for that access. Purchasing a User CAL might make more sense if your company’s employees need to have roaming access to the corporate network by using multiple devices, or from unknown devices, or if you simply have more devices than users in your organization.

Device CALs

With a Device CAL, you purchase a CAL for every device that accesses your server, regardless of the number of users who use that device to access the server. Device CALs may make more economic and administrative sense if your company has workers who share devices, for example, on different work shifts.

External Connectors

If you want external users—such as business partners, external contractors, or customers—to be able to access your network, you have two licensing options:
  • Acquire CALs for each of your external users.
  • Acquire External Connector (EC) licenses for each server that will be accessed by your external users.

External Connector licensing

An external user is a person who does not have employee-level access to your company’s network or the network of your affiliates, and is not someone to whom you provide hosted services. An EC license assigned to a server permits access by any number of external users, as long as that access is for the benefit of the licensee and not the external user. Each physical server that external users access requires only one EC license regardless of the number of software instances running. An “instance” is an installed copy of software.
The right to run instances of the server software is licensed separately; the EC, like the CAL, simply permits access. The decision on whether to acquire CALs or an EC for external users is primarily a financial one.

Server Licensing not requiring CALs

Some server products are available to be licensed on a “per core” or “per instance” basis.
Under the Per Core model, when the server software is running in the physical OSE, you must license all physical cores on the server. To determine the number of core licenses you need, count the total number of physical cores for each processor on the server, and then multiply that number by the appropriate core factor. You do not need to purchase additional CALs.

Software licensed by core

Examples of Specialty Server licensing include Windows Server Essentials and Forefront Identity Manager – Windows Live Edition.

Management Server licensing

Under the Management Servers licensing model, you must acquire and assign the required number of appropriate category (server and/or client) and type (OSE and/or User) of ML to the device on which OSEs are to be managed. Included with the ML are the rights to run the corresponding management server software, so you do not need to acquire separate licenses for the management server software.
ผลิตภัณฑ์ Microsoft ยอดนิยม Microsoft volume licensing , Windows Server UserCAL 2019 Remote Desktop Services OLP,  windows 10 pro SNGL OLP NL ,OfficeStd 2019 SNGL OLP NL, Office ProPlus 2019 SNGL OLP NL, WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic , WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic, WinSvrDCCore 2019, SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd, WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd ,   เราครอบคลุมผลิตภัณฑ์ microsoft ทั้งหมดโปรดค้นหารายการราคาที่นี่